BEST UNIT CADET

 BEST UNIT CADET
 MALE  FEMALE YEAR
1  Tay Shee Huang  Siti Ruba’yah 1997
2  Koh Ming Yong  – 1998
3  Leo Sheng Jie  Koh Ling Ying 1999
4  Noor Mohd  Poh Jing Chun Sanly 2000
5  Tang Rui Tian 2001
6  Kong Wai Chong  Teo Ian Bin Angeline 2002
7  Chua Ming Hong  Tan Ai Keng 2003
8  Ang Wei Loon Joseph  Huang Yong Wen Casslyn 2004
9  Lim Eng Huat  Quah Shu Yi Brenda 2005
10  Tan Yi Fan  Quah Shu Jing Cheryl 2006
11  Er Jin Jack  Goh Hwee Hoon 2007
12  Thomas Cecil Longue  Regina Quek Luyi 2008
13  Hasnim Bin Ahmad Sinwan  Wan Shareen 2009
14  Recky Chen  Lim Li Jia 2010
15  Low Dai Fu Daryl  Ayu Farhanis 2011
16  Pang Yong Kai  Zhou Dongqing 2012
17  Johnny Pan  Hadaitul Husna 2014
18  Iman Mirza  Cheryl Ang 2015
19  Kyle Lim  Nurul Fatihah 2016
18  Obienda Raphael  Supetran Gabrielle 2017
Advertisements